Niel Pepers helpt organisaties zich helder te positioneren met het BrandPersona© model. Hiermee definieer je een merk op een menselijke manier: eenvoudig, toegankelijk en toepasbaar. De persoonlijkheid past bij de organisatie, spreekt aan bij klanten en is onderscheidend in de markt.

De ambitie

is wat je als organisatie drijft. Hiervoor kom je elke dag weer je bed uit. Alle stakeholders delen deze ambitie, het is wat ze verbindt en in elkaar aantrekt. De ambitie wordt ook wel de “why” of “purpose” genoemd.

De belofte

is datgene waar klanten blij van worden. Het is deze belofte die je elke keer weer moet waarmaken en waar anderen geen genoeg van kunnen krijgen.

De waarden

zijn sturend voor hoe je dingen doet. Op je eigen manier. Hoe vaker je ze toepast, hoe sterker en herkenbaarder je als merk wordt. Alle waarden moeten onmisbaar zijn voor de verwezenlijking van de ambitie en de belofte.

Als voorbeeld zie je de uitgewerkte BrandPersona© van Bright-future. Zo leren we elkaar alvast wat beter kennen.
Positioneringsmodel BrandPersona

 

Andere modellen waar ik mee werk voor positioneringsvraagstukken zijn:

Niel Pepers heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en implementeren van strategie in organisaties. Talloze teams begeleidde hij als consultant bij het opstellen van ambitieuze strategische plannen. Van organisatie-strategie tot afdelingsplannen, van commercie tot HR en van logistiek tot ICT, op alle denkbare onderwerpen heeft hij al meerdere keren zijn waarde bewezen.

OGSM-Expert

Niel Pepers combineert in zijn aanpak de wereldwijd succesvolle OGSM-methodiek met de universele principes uit “The Seven Habits” van Stephan Covey. Dit levert een ongekend krachtige aanpak op waarin ambitie wordt ontwikkeld en uitgewerkt tot concrete acties, gekoppeld aan personen en deadlines. Zo krijgen belangrijke zaken focus en creëer je balans tussen wat echt belangrijk is op lange termijn en “de waan van de dag”.

In 4 dagdelen neemt Niel Pepers een directie, MT of team mee in een intensief proces dat resulteert in een heldere kijk op de toekomst en een bijbehorend strategisch plan. Dit leidt tot eigenaarschap, betrokkenheid én een beter resultaat.

Deze organisaties gingen je voor: BAM, Cordaid, Eneco, Omega Pharma, Stedin, Smilde Foods, Stegeman, Strukton Worksphere, Menken Orlando, The Greenery, TNO, Stiho, en vele anderen.

Andere modellen waar ik mee werk voor strategie-vraagstukken zijn:

Niel Pepers helpt organisaties te innoveren. Op korte termijn én structureel. Dat begint vaak door het innovatieproces zelf in te richten. Niet volgens het boekje, maar op een manier die past bij de behoefte van de organisatie, de mogelijkheden van de medewerkers en bij de markt en de klanten.

Klantgericht innoveren

Afhankelijk van de kwaliteit en capaciteit die in de organisatie aanwezig is kan het innovatieproces volledig worden gefaciliteerd, waarbij medewerkers vanuit verschillende disciplines steeds op het juiste moment worden aangehaakt en geconsulteerd. Ook is het mogelijk dat het innovatieproces wordt begeleid vanuit een coachende rol.

Focusgebieden:

Uiteindelijk is alles mensenwerk; het resultaat van gedrag van medewerkers. Dat gedrag moet daarom kloppen met datgene waar je als organisatie voor staat. Alleen dan komen het merk en de strategie tot leven. En gaan klanten het verschil ook merken.

Employee Engagement

Employee Engagement kun je niet uitbesteden. Dat moet vanuit jezelf komen. Een beetje hulp om het proces op een gedegen manier op te zetten is vaak welkom.

Niel Pepers helpt om Employee Engagement in organisaties op te starten en te implementeren. Door draagvlak te creëren en een bij de organisatie passende vorm en inhoud te ontwikkelen. Waar nodig wordt het proces ondersteund en worden medewerkers getraind.

Niel Pepers coacht vanuit een lange-termijn-business-perspectief. Succesvol zijn op lange termijn is het uitgangspunt. Als merk, als organisatie, als team en als mens. Dat vraagt om een heldere kijk op de toekomst. Uiteraard loop je daarbij ook tegen persoonlijke thema’s aan. Die worden niet uit de weg gegaan, maar benaderd als mogelijkheden die moeten leiden tot meer ruimte, meer plezier, beter presteren en betere resultaten .

Business coaching is een beproefd concept dat start met een intensieve kennismakingsperiode waarin de business, de persoon, de context en de doelstellingen centraal staan. Daarna bestaat de coaching uit een maandelijkse sessie van een halve dag (max. 10 per jaar) waarin wordt terug- en vooruitgekeken en nieuwe uitdagingen worden besproken en getackeld.

Niel Pepers wisselt daarbij verschillende rollen af. Hij coacht, denkt en doet mee, om je te helpen je ambitie te verwezenlijken.


Bart Dekkers

Managing DirectorDSG

"Niel is een scherpe, kritische en vasthoudende gesprekspartner die het resultaat echt beter weet te maken. Meerdere malen heb ik met Niel positioneringstrajecten doorlopen, gebruikmakend van de Brandpersona en het Business Model Canvas, resulterend in een concrete en heldere positionering. De volgende keer bel ik Niel weer!"

Ard Bossema

Director Marketing & StrategyRoyal Grolsch

"Niel geeft richting aan teams en organisaties op een inspirerende wijze. Hij heeft mij meerdere keren bijgestaan tijdens cruciale strategische vraagstukken voor mijn merken. No-Nonsens, vanuit de inhoud en gericht op concrete oplossingen voor de toekomst."

Ivonne van den Heuvel

Commercieel DirecteurANWB verzekeringen

"Niel kan als geen ander een team met uiteenlopende meningen en overtuigingen samen tot de kern van de zaak laten komen. In een goede sfeer en met deskundige inbreng bestrijkt Niel het hele traject van (merk)strategie, doelstellingen, concrete plannen en borging in de organisatie. Niel zijn kijk op vraagstukken is naast deskundig ook nog eens vaak verassend origineel. Fijn om mee te werken."

John Faas

Business Unit ManagerBaars & Bloemhoff

"Niel kan complexe zaken heel tastbaar maken en is in staat om, zeker bij nieuwe richtingen of een nieuwe te kiezen koers, ervoor te zorgen dat je heel breed gaat in je denken en dan vervolgens weer terug tot de essentie. Van verbreden naar trechteren en dan tenslotte een concreet plan van aanpak kunnen presenteren, is echt een specialiteit van Niel."

Simone van Hamond

Director Marketing & FundraisingCordaid

"Getriggerd door de spannende combinatie van creatieve en strategische competenties vroeg ik Niel als procesbegeleider van een strategic plannings proces van Cordaid. Niel is een facilitator die op zeer betrokken wijze het team meeneemt en aanmoedigt in het planningsproces, maar er ook niet voor schuwt om zelf op de inhoud suggesties en ideeën in te brengen en zo nodig ook kritische vragen te stellen met als doel gezamenlijk tot een scherper, beter en breed gedragen eindproduct te komen."

"Ook op het gebied van innovatie hebben we vruchtbaar samen gewerkt. Behalve de leiding en motiverende stuwkracht in brainstorm sessies om tot nieuwe proposities te komen, heeft Niel ook een pragmatische aanpak om de ideeën direct een paar stappen verder te krijgen. Door de directe visualisatie van ideeën maar ook door ons toegang te geven tot een aantal van zijn netwerk contacten, waarmee in vroegtijdig stadium een toetsing op haalbaarheid en aantrekkelijkheid kon worden gedaan."

Julien Boone

Directeur Customer ServicesEneco

"Niel heeft het talent om met een team tot de kern van de zaak te komen en deze zo helder te verwoorden dat er een dwingende logica en enthousiasmerende werking van uitgaat. Hij neemt je kalm en daadkrachtig mee van complexiteit en veelvoud naar helderheid en essentie."

Paul Walter

Head Digital Strategy & Technology Port of Rotterdam

"Vasthoudend om de essentie op tafel te krijgen. Gericht op waarde en waardecreatie in een veranderende wereld. Niel weet vanuit een groepsproces de dynamiek te creëren om samen achter een nieuwe richting te staan, die te omarmen als team en individu."

Evert Lemmen

CEOStrukton Worksphere

"Niel weet uitstekend verschillende meningen en persoonlijkheden op een lijn te krijgen. Middels OGSM hebben we vanaf 2011 samen met Niel onze strategie en ambities concreet gemaakt voor iedereen. Dat helpt ons bij het aanbrengen van focus. Tot op de dag van vandaag is OGSM een begrip binnen Strukton Worksphere."

Marianne Spoelstra

Senior Relatiemanager & Woordvoerder AEDHartstichting

"Niel weet de waarden van 2 organisaties op creatieve en relevante wijze met elkaar te verbinden. Binnen de deadline."

Nanne Batelaan

Directeur Digital Commerce & ITDSG

"Niel is als Rivella, een beetje vreemd maar wel lekker. Met zijn denkkracht en creativiteit daagt hij teams uit het maximale uit zichzelf halen. Gaat daarbij lastige discussies niet uit de weg. Hij weet op wonderbaarlijke wijze iedereen achter een gezamenlijk doel te krijgen. Maakt strategie toegankelijk en begrijpelijk zodat het in de hele organisatie tot leven komt."

Mark van Breukelen

Business Unit ManagerStiho

"Wij werken als Stiho al vele jaren graag met Niel. Niel vraagt door en zet door. Hij weet op ieder niveau een scherp gesprek te voeren en mensen aan het denken te zetten. Hij zoekt de nuance en komt tot de kern van zowel positionering als strategie. Ook in het komen van het wat naar het hoe is hij waardevol.

Kortom Niel helpt je verder!"

Floor van der Steen

Zus van MAX’SMAX’s Organic Mints

"Niel is het kompas achter ons merk en de stok achter de deur die ons altijd scherp houdt of we nog wel de goede dingen, goed doen."

Mario van Ginkel

Sales ManagerTriflex

"Niel is een echte professional met kennis en kunde. Hij neemt je mee in het proces, stelt de juiste kritische vragen en voegt daar ook nog creativiteit aan toe. Je merkt al snel dat Niel vele jaren aan ervaring met zich meebrengt, maar ook zeker de ruimte laat om je eigen pad te bewandelen naar de toekomst toe. Daarnaast is Niel gewoon een hele aardige vent!"

Esther den Herder

Manager StudiosQoqon

"Niel heeft ons begeleid bij ons positioneringstraject. Hij stelde de juiste vragen en zette ons aan het werk. Onze wirwar aan input wist Niel tijdens en na afloop van de sessies te structureren. Met zijn begeleiding zijn we tot een nieuwe merknaam, merkambitie en -belofte voor onze badkamer en keuken showrooms gekomen. Aansluitend hebben we aan de hand van het Business Model Canvas ons verdienmodel inzichtelijk gemaakt."

"Prettig aan de samenwerking is de ruimte die Niel geeft aan alle leden van de projectgroep en zijn open-minded manier van werken. Verrassende opmerkingen weet hij op waarde te schatten en geeft hij een plek in de uitkomst of in het proces."

Bright Future

Bright future

Staat de toekomst je helder voor ogen? Heb je een idee van wie je in de toekomst wil zijn en waar je in die toekomst wil staan? Als organisatie, als merk, als mens? En heb je een plan om daar als eerste aan te komen?

Niel Pepers

De kern raken, dat kan Niel. Hij is conceptueel sterk en brengt complexe zaken terug tot de essentie. Met veel energie en humor leidt hij projecten waarin het ontdekken, verwoorden en verwezenlijken van ambitie centraal staat.

Heb je behoefte aan een heldere kijk op de toekomst? Hulp nodig bij Positionering, Strategie of Innovatie? Bel Niel Pepers voor een gratis consult op 06-10866744

Bright Future

Positionering

Je kent ze vast wel, organisaties die zich op een vanzelfsprekende manier presenteren. Moeiteloos lijkt alles wat ze doen te kloppen. Ze onderscheiden zich van anderen, zijn relevant voor klanten en hebben aantrekkingskracht.
Hoe doen ze dat toch?

Succesvolle organisatie hebben helder in beeld wie ze zijn, waarom ze er zijn, voor wie ze er zijn en wat ze te bieden hebben. Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Het vraagt om keuzes. Die geven je organisatie richting, kracht en snelheid. Want wie niet kiest wordt niet gekozen.

Tijd voor een extra portie aantrekkingskracht in je merk?
Neem contact met me op, dan help ik je verder.

Strategie

Heeft je organisatie een helder geformuleerde ambitie? En zijn alle afdelingen, activiteiten en medewerkers er dagelijks op gericht die ambitie dichterbij te brengen?

Je bereikt meer met een helder plan. Een plan waarin een aansprekende ambitie stapsgewijs wordt uitgewerkt tot op actieniveau.
Niel Pepers heeft de gave om complexe materie tot eenvoudige keuzes terug te brengen. Verstaat het ambacht om discussies te leiden en te vertalen in waardevolle inzichten. En om goede voornemens tot krachtige besluiten en gedragen operationele plannen te smeden.

Meer succes met een helder strategisch plan?
Neem contact met me op, dan help ik je verder.

Innovatie

Waar komt de groei in de toekomst vandaan? De wereld verandert steeds sneller en de vraag is of je vooroploopt en de verandering vorm geeft, of dat je er door wordt ingehaald?

Niel Pepers werkt met opdrachtgevers aan vernieuwing. Grote ideeën die in potentie een markt kunnen veranderen. Maar ook aan doordachte incrementele verbeteringen door invulling te geven aan klantbehoeftes vanuit je merkbelofte.

Behoefte aan nieuwe brandstof?
Neem contact met me op, dan help ik je verder.

Employee Engagement

De strijd om talentvolle medewerkers is in alle hevigheid losgebarsten. Is jouw organisatie aan de winnende hand? Of is het steeds moeilijker je beste mensen te houden en nieuwe te vinden?

De moderne medewerker gaat voor engagement. Hij kiest voor een werkgever met wie hij zich verbonden voelt, met wie hij een gemeenschappelijke ambitie deelt. Een nastrevenswaardig doel, náást geld verdienen. Niel Pepers helpt organisaties écht kleur te bekennen over wat zij bijdragen aan de samenleving en dit uit te dragen naar haar eigen mensen en de arbeidsmarkt.

Eerste hulp bij Employee Engagement?
Neem contact met me op, dan help ik je verder.

Executive & Business Coaching

Hoe vaak heb je het gevoel dat je er alleen voor staat? Dat er niemand is met wie je echt kunt sparren? Dat anderen in de organisatie snel van de leg raken als je hardop gaat denken? Grote kans dat je in kringetjes blijft draaien, je gedachtensporen nooit afmaakt.

Niel Pepers coacht ondernemers, leidinggevenden en young potentials bij het ontdekken, verwoorden en verwezenlijken van hun ambitie. Een onafhankelijke buitenstaander tegen wie je vrijuit kunt spreken, die je bevraagt zodat je ideeën voldragen plannen worden waarbij je anderen kunt gaan betrekken.

Kan je business een coach gebruiken?
Neem contact met me op, dan help ik je verder.

NIEL PEPERS

Design Thinking

Niel Pepers koos op het VWO naast wis-, natuurkunde en economie ook handenarbeid in zijn vakkenpakket. Waarom weet hij nog steeds niet precies, maar hij heeft van jongs af aan een sterke drijfveer om niet alleen ideeën te bedenken, maar ook te realiseren. Zijn opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft was de perfecte plek om deze scheppende kracht verder te ontwikkelen. Tijdens zijn loopbaan volgde hij de opleidingen Brandmanagement in Groningen en later ook Business Strategy.

Ondernemen in het bloed

Niel Pepers is ondernemer sinds 1999. Na een management buy out leidde hij 7 jaar een toonaangevend brand & packaging design bureau, aansluitend was hij 7 jaar partner bij een top merk- en strategie-adviesbureau. Sinds 2013 is hij oprichter en eigenaar van Bright-future BV.

Lange termijn waardecreatie

In zijn aanpak weet hij steeds de verbinding te leggen tussen de kracht van een organisatie en klantwaarde. In zijn workshops combineert hij moeiteloos proces en inhoud en neemt teams mee op weg naar een gemeenschappelijk doel.

Ook behoefte aan een heldere kijk op de toekomst?
Neem contact met me op, dan help ik je verder.

Bright Future